Sản Phẩm - Thiết Bị

  • Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  • Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  • Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  • Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  • Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2015)

  • Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện về PCCC & CNCH (Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng) tổ chức kiểm tra bắn súng quân dụng CZ83

CẢNH SÁT PC&CC TP ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHCN VỀ PCCC
VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ - ĐÀO TẠO LÁI XE


CHỨC NĂNG:

Trung tâm ứng dụng khcn về PCCC và cứu hộ - đào tạo lái xe là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, hoạt động trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ: công tác đào tạo lái xe nhằm phục vụ công tác, chiến đấu của sở cảnh sát PCCC TP-Đà Nẵng và tham gia thị trường theo đúng quy định của pháp luật và của bộ công an

NHIỆM VỤ:

- Nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC. tổ chức sản xuất, sửa chữa các phương tiện, thiết bị PCCC, thiết bị an ninh - an toàn và cứu nạn, cứu hộ để cung cấp cho đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
- Kiểm tra, tư vấn, kiểm định, thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống PCCC khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật.thiết kế, cải tạo, đóng mới, sửa chữa, bảo trì và mua sắm trang thiết bị, ô tô chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác PCCC, camera giám sát, thiết bị chuyên dùng cứu nạn, cứu hộ, đo đạt, kiểm tra an toàn hệ thống chống sét.
- Khảo sát, tư vấn, thiết kế cơ sở và thiết bị kỹ thuật, thi công hệ thống PCCC, hệ thống cảnh báo an ninh và hệ thống chống sét. tư vấn, đầu tư mua sắm trang thiết bị, ô tô chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác PCCC, thiết bị chuyên dùng cứu nạn, cứu hộ. tổ chức thi công: tư vấn, giám sát thi công các hệ thống PCCC, hệ thống an ninh, hệ thống chống sét.

Slider Bar Left

Slider Bar Right